"Människans största drivkraft är
belöningar som antingen har en avstressande
eller en stärkande effekt på vårt psyke"


- Startsidan
- Relationsmissbruk
- Den viktigaste relationen
- Kärleksbesatt & kärleksundvikande
- Är du sex- och kärlekberoende?
- Symptom på kärleksdysberoende
- Abstinens för sex- och kärlekmissbruk
- Intensitet kontra intimitet
- Tecken på tillfrisknande
-Substansmissbruk & Beteendemissbruk
- Medberoende
- Mer om medberoende
- Är jag ett vuxet barn?

- Mindfulness
- 7 attityder i mindfulness
- Acceptans
- Mindfulness meditation

- Metoder att hantera starka känslor

- EFT Emotioanl Freedom Techniques

- Meditation
- Videolänkar
-Ordspråk

 

The greatest of man's power is the measure of his surrender.
- WILLIAM BOOTH

 

Och framförallt var ärlig med dig själv, och därefter följer det som natt och dag, att du ej kan bli falsk mot någon annan.
- William Shakespeare.

 

En ödmjuk människa inser att hon inte kan utvecklas utan att spegla sig i sina medmänniskor.

En ärlig människa ser sin egenmäktighet. Hur hon har styrt och ställt över andras liv, dömt och fördömt både sig själv och andra.

The life which is unexamined
is not worth living

- Plato

Alla tänker på att förändra världen men ingen tänker på att förändra sig själv.
- PlatoStartsidan

`

Attachment and addiction
by Ram Dass

Vad söker vi efter i misssbruket? Amerikanen och Buddisten Ram Dass förklarar upphovet till varför vi utvecklar ett missbruk. I vårt sinne börjar vi tro på lögnen av att vi är separerade. Vi söker efter den där goa hemkänslan; att vara till freds med sig själv och känna sig trygg. I ruset upplever vi kortvarigt någon slags känsla av att vi har kommit hem; allt är på plats, vi är inte separerade.

 

 

.........................................................................................................

Metoder för att hantera starka känslor - Det finns tekniker och förhållningsätt som visar oss hur vi ska hantera starka känslouttryck och tankebesatthet. Vi måste få ett mellanrum mellan tanke - känsla- handling. Vi måste stoppa autopiloten och skapa en möjlighet att reflektera och agera på ett ansvarsfullt och kärleksfullt sätt både gentemot oss själva och vår omgivning.

När vi är med om sorg eller trauma utan att bearbeta detta kan känslorna fastna i vårt energisystem. Bandet som beskriver "storyn" spelas upp om och om igen - repeat kanppen är på.

Läs mer om EFT (Emotional Freddom Techniques
..........................................................................................................

Definition på missbruk - Missbruk är en patologisk (sjuklig) kärleks- och/eller tillitsrelation till en sinnesförändande upplevelse.
Ett fysiskt beroende är ett tillstånd där kroppen har anpassat sig till drogen och abstinenssymptom uppträder om man plötsligt slutar använda den.
Ett psykiskt beroende uppstår när själva drogen blir det centrala i en persons tankar, känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta.
.........................................................................................................


Medberoende är en smärtans väg utan smärtlinding
Medberoende handlar mycket om att man inte har varit ärlig emot sig själv, man vet kanske inte ens vem man är, man har aldrig vågat lära känna sig själv.

Man har "insjuknat i styrka" och är överfokuserad på "missbrukaren" och har gjort sig bekväm med "offerrollen". Man lever i självförnekelse. Man har om och om igen övergivit sig själv för att vara andra till lags. Först när man bestämmer sig för att både lära känna och börjar älska sig själv kan man slå sig fri från medberoendets hemska grepp.

..........................................................................................................

Ett vuxet barn till en dysfuntionell familj
Det vuxna barnet till en alkoholist eller dysfunktionella familjeförhållanden lever ofta med skuld- och skamkänslor för det hon upplevt under barndomen. De upplever också förvirring inför sina egna känslor och ofta kan känslolivet vara blockerat. Som barn kände de att de inte hade några rättigheter, att ingen trodde på dem och att ingen lyssnade. De blev svikna gång på gång av föräldrarna vilket ledde till att de inte sällan tappade tilltron till alla vuxna. Även när de själva blivit vuxna väntar de sig att bli svikna och besvikna.

..........................................................................................................

Den viktigaste relationen är den till dig själv.
Varje relation i ditt liv kan helas, varje relation kan bli underbar, men det kommer alltid att börja med dig. Du måste ha modet att använda sanningen, att säga sanningen till dig själv, att vara fullständigt ärlig mot dig själv.

När vi går in i en relation överhuvudtaget är det därför att vi vill dela med oss, njuta och ha roligt. Om vi söker efter en partner beror det på att vi vill leka och vara glada och njuta av det vi är; motivet är inte längre att vi är rädda och behöver något från vår partner.

..........................................................................................................

Mindfulenssträning - Från offer till observatör och aktör
När du tillämpar mindfulness och acceptans blir du mer observatör och aktör än offer för den verklighet du möter. Du tränar dig på att neutralt förhålla dig till och betrakta både dig själv och din omgivning utan att döma.

Acceptans är ett grundläggande begrepp i mindfulness som innebär att vi släpper fram känslorna med en varsam och kärlekesfull inställning till oss själva. Svåra känslor som ilska, rädsla, sorg, hat, skuld, skam och självförakt kan vara så skrämmande så att vi gör allt för att inte släppa ut dem. Känslorna blir som fängslade tigrar som ständigt måste vaktas så att de inte sliter sönder oss. Svåra känslor får oss att döma oss själva för att vi har dem.Till slut går all energi åt till vaktandet.
.........................................................................................................


Är du sex- och kärleksberoende? Gör en test!
Hjärnan ställs in på att söka upp det som är intressant, spännande och det som ger njutning och underhållning. Para ihop detta med rädsla och inre oro och hjärnan får en perfekt cocktail för att agera ut. Tyvärr uppmuntrar hjärnan den sexuellt dysberoende att upprepa processen.
- Har du någonsin tänkt att du skulle kunna göra mycket mer av ditt liv om du inte var så styrd av att jaga efter sex och romanser?
- Märker du att du är besatt av en viss person eller en sexuell handling trots att dessa tankar för med sig smärta, begär eller obehag?


........................................................................................................

Tecken på tillfrisknande från ett kärlekmissbruk:
- Vi överger, en dag i taget, hela vår livsstrategi och besatthet av jakten på romantiska och sexuella intriger och känslomässigt beroende.
- Vi lär oss att undvika situationer där vi utsätts för faror fysiskt, moraliskt, psykologiskt eller andligt.
- Vi lär oss att acceptera oss själva, att ta ansvar för vårt eget liv och att ta hand om våra egna behov innan vi går in i relationer med andra.
- Vi blir villiga att be om hjälp och att tillåta oss att vara sårbara och lär oss att lita på och acceptera andra.
- Vi tillåter oss att arbeta igenom smärtan i vår låga självkänsla och vår rädsla för ansvar och för att bli övergivna. Vi lär oss att trivas i ensamhet.
- Vi börjar ersätta självdestruktiva sätt att uttrycka känslor med ärlighet.


.........................................................................................................

 

info@relationsmissbruk.se

Om beroendepersonligheten
Logiskt - Petter

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Visdom är egenskapen att innerst i sin själ veta om allt om människans dårskap utifrån sig själv.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"The Spontaneous
Healing of Belief" by Gregg Braden
Våra attityder och därmed våra känslor styr våra tankar och skapar ett energimönster som attraherar in just det vi sänder ut.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Förlita dig på att det som sker alltid känner sin egen väg. Så ge efter, släpp taget, följ med.
- Bengt Jacobsson

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"The brain in love"
med forskare Helen Fischer.

Vad händer i hjärnans
belöningssystem när vi är kära?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dyk inåt och hämta sinnesro! Växla från att vara en "humandoing" till att bara vara en "humanbeing"!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
a " A pack of Neurons"
med vetenskapsmannen
Dean Radin
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::